YANLIŞ KESİLEN FİŞ İŞLEMLERİ

 

OLİVETTİ YAZAR KASA KULLANIMI

FİŞ KESMEK

 • Yazar kasayı açtıktan sonra 1’e ve daha sonra KSYR(anahtar) tuşuna basınız. Aksi taktirde yazar kasanız ERR 2 hatasını verecektir.
 • FİŞ KESMEK İÇİN: Anahtarı REG konumuna alınız.
 • Fişi keseceğiniz tutarı yazınız.
 • Ardından hangi kısımdan satış yaptıysanız o KISIM tuşuna basınız.
 • Son olarak ücreti nakit aldıysanız NAKİT tuşuna,eğer ücreti kredi kartından çektiyseniz KREDİ tuşuna basınız.

ÖRNEK : 15.75 TL tutarında KISIM 3 ‘ten NAKİT bir satış
yaptınız.Anahtar REG konumunda 15.(nokta tuşu)75 yazıp KISIM 3
tuşuna ve son olarak da NAKİT tuşuna basınız.

GÜNLÜK Z RAPORU ALMA

Her akşam dükkanı kapatmadan önce Z raporu alınız.
 • Anahtarı Z konumuna alınız.
 • 0000(dört adet sıfır)’a daha sonra iki defa NAKİT tuşuna basınız.

AYLIK Z RAPORU ALMA

Aylık Z raporunu her ayın sonunda almanız gerekmektedir.
 • Anahtarı Z konumuna alıyorsunuz.
 • 0000(dört adet sıfır)’a sonra bir defa NAKİT tuşuna basıyorsunuz.
 • Ardından ayın ilk günü aldığınız günlük Z raporu numarasını yazıyorsunuz.
 • Sonrada hiçbir tuşa basmadan ayın son günü aldığınız Z raporu numarasını başına sıfır koyarak dört haneye tamamlayıp KREDİ tuşuna basıyorsunuz.

ÖRNEK:Ayın ilk günü aldığınız Z sayaç numarası 26’dır.
Ayın son günü aldığınız Z sayaç numarası da 57’dir.
Buna göre Aylık Z raporu şu şekilde alınır:
Anahtar Z konuma alınır,
0000(dört adet sıfır) sonrada bir defa NAKİT tuşuna basılır.
Ardından 260057 yazılır ve KREDİ tuşuna basılır.

Olivetti Z Raporu Alma

Predefined Colors

Reset